1

Erasmus+ programında öğrenci değişim süresi 3 ile 12 ay arasında değişmektedir. Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür.

2

Erasmus+ öğrencisi olmak için her yıl Üniversitemiz min. 3 hafta süren başvuru süresi belirlemektedir ve gerek ana sayfadan gerekse koordinatörlük web sayfasından duyurular ilan edilmektedir. Başvuru için başvuru tarihleri arasında açık olacak sistemden online başvuru formunu doldurmanız ve eklemeniz gereken evraklar varsa (Dil Puanı, Şehit/Gazi Yakını, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler vb.) sisteme yüklenmesi yeterlidir.

3

Evet. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki bütün öğrencilerimiz Erasmus+ öğrenci değişim programından yararlanabilir.

4

Yabancı Dil Sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. Başvuru şartlarını birinci aşamada sağlayan adaylar yazılı İngilizce sınavına girerler. Bu sınavdan başarı sağlayan adaylar daha sonra İngilizce konuşma sınavına girerler.

5

HAYIR. Bölümünüz/Yüksek Okulunuz/Enstitünüzün, sizin devam ettiğiniz programla ya da bölüm ile ilgili karşılıklı Anlaşması (Bilateral Agreement ) olması gerekir. Anlaşma tablosundan bölümünüzle ilgili anlaşma olup olmadığını varsa hangi ülke/üniversiteyle olduğunu öğrenebilirsiniz. İkili Anlaşmalara https://erasmus.hitit.edu.tr/anlasmalar linkinden ulaşabilirsiniz.

6

İki üniversitenin Erasmus+ programı kapsamında imzaladığı, öğrenci (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ve/veya öğretim elemanı değişimini taahhüt eden anlaşmadır.

7

HAYIR. Karşılıklı anlaşma için yazışmaları bölüm/okul/enstitü koordinatörleri ve/veya Uluslararası İlişkiler Koordinatörleri yapar.

8

Kendi üniversitenize harç yatırma zorunluluğunuz var ise öğrenci katkı payı (üniversite harcı) ödemek zorundasınız. Ancak sistemden herhangi bir işlem yapmazsınız (Lisans öğrencileri için). Sadece Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri harç yatırma yükümlülüğü varsa harcı yatırır ve ders kaydını yapar.

9

HAYIR. Karşı üniversite, Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir.

10

HAYIR. Pasaport ve vize başvuru süreci, bireysel bir süreçtir. Her öğrenci, pasaport/vize gibi şahsi işlemlerini kendisi yürütmek durumundadır. Erasmus Koordinatörlüğü, sadece yardımcı belgelerin hazırlanmasında destek olmaktadır.

11

EVET. Pasaport ve vize işlemleri öğrencilerin sorumluluğundadır.

12

Gideceğiniz ülkenin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki büyükelçilik veya konsolosluk web sayfalarından ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Forum sayfalarında veya resmi olmayan yerlerden edindiğiniz bilgiler yetersiz veya yanlış olabilir.

13

Yeşil pasaportu olan veya alma hakkı olan öğrencilerin, pasaport harç muafiyet yazısı alması gerekmez. Yeşil pasaport harçsız alınmaktadır. Yeşil pasaport ile yurt dışında en fazla 3 ay kalınabilmektedir. Ancak Erasmus öğrencisi, en az üç ay kalacağından yeşil pasaport dahi olsa vize başvurusu yapmalıdır. Ayrıca yeşil pasaporta vize isteyen ülkelere gidecek olanlar da mutlaka vize başvurusunda bulunmalıdır.

14

Gittiğiniz üniversite kalacak yer bulmak zorunda değildir ama genelde Erasmus+ öğrencilerinin kalacak yerle ilgili sorunlarına çözüm getirilmektedir ve çoğu üniversite öğrenim döneminiz başlamadan önce bu konuyla ilgili sizi bilgilendirmektedir.

16

Gidilen her ülkenin farklı talepleri olmakla birlikte, uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı sağlık sigortasını tercih ediniz. Sigortaların içerikleri ve kapsamlarının genel merkezlerden öğrenilmesi tavsiye edilmektedir.

17

Evet. Bölüm koordinatörünüzle görüşerek derslerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Ancak, çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

18

Başarısız olunan dersler döndükten sonra kendi üniversitenizde tekrar alınır.

19

Erasmus Programına katılan öğrenci kendi okulunun Bölüm Koordinatörünün onayını alması halinde bahar döneminde de eğitimine devam edebilir. Ayrıca öğrenci ikinci dönem hibesiz olarak gideceğini kabul etmesi gerekmektedir.

20

Evet. Minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus öğrencisi olmalarına engel değildir.

21

Tam zamanlı öğrenci olmak kaydıyla Hitit Üniversitesine kayıtlı tüm öğrenciler uyruk farkı gözetmeksizin, hareketlilikten faydalanabilirler.

HIZLI ERİŞİM