Hakkımızda

Erasmus+ Programı faaliyetleri üniversitemizde, Uluslararası İlişkiler Birimi’nin faaliyete geçmesi ve Erasmus+ Üniversite Beyannamesinin imzalanmasıyla başlamıştır. Beyanname, Hitit Üniversitesinin de bu programa dâhil olmasına olanak vermiş, böylelikle öğrenci ve personel hareketlilikleri başlamıştır. Tüm bu hareketliliklerin uygulanabilmesi için Avrupalı yükseköğretim kurumları ile ikili anlaşmalar yapılmıştır. Üniversitemiz bölüm ve birimlerindeki temsilcilerimiz de bu süreçte aktif olarak rol almaktadır. 


Gidecek öğrenci ve personelin başvurusu, seçimi ve değerlendirmesi ve gerekli belgelerin düzenlenerek yararlanıcının gitmeye hazırlanması Erasmus+ Koordinatörlüğümüzce yapılmaktadır. Hareketliliğe hazırlanan öğrenciler ve personel için çeşitli toplantılar ve uyum çalışmaları sağlanmaktadır.


Bugüne kadar pek çok öğrencimiz Erasmus+ Programından faydalanarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde eğitim almaya hak kazanmış, bu hayallerini gerçekleştirerek döndüklerinde tecrübelerini diğer öğrencilere aktarmışlardır. Üniversitemize eğitim almak üzere gelen Avrupalı öğrenciler ise bu kültürel etkileşime büyük katkı sağlamışlardır.  Öğrencilerin yanı sıra,  akademik ve idari personelimiz de Erasmus+ Programından faydalanmış ve Avrupa’da bulunan Yükseköğretim kurumlarında ders verme, araştırma yapma ve eğitim alma şansı elde etmişlerdir. 


Koordinatörlüğümüz, her yeni akademik yılda öğrencilerimize ve personelimize daha iyi hizmet verebilmek için kendini yenilemekte ve geliştirmektedir. 

HIZLI ERİŞİM