Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE (Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.

Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir.

Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir.

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Eğitim Alma Faaliyetinden Yararlanabilme Şartları

1. Eğitim alma hareketliliğine dâhil olacak iki ülkeden en az birinin AB üye ülkesi olması gerekir. Türkiye henüz üye olmadığı için gidilecek kurumun mutlaka AB üyesi ülkelerden olması gerekir.

2. Yurtdışında bir işletmede ya da yükseköğretim kurumunda eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve ilgili yasalar / mevzuatlar çerçevesinde Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında çalışıyor olması gerekir.

3. Yurtdışında bir işletmede ya da yükseköğretim kurumunda eğitim alma hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan akademik/idari personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan akademik/idari personel için kadro şartı aranmaz, sözleşmeli akademik/idari personel de Erasmus eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanabilir.

4. Eğitim almak üzere gidilecek işletme bir eğitim merkezi, araştırma merkezi ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Bu faaliyet kapsamında EÜB sahibi olmayan bir yükseköğretim kurumuna gidilmesi mümkün değildir.  

5. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında kurumlar arası anlaşma olması ve her iki tarafında EÜB sahibi olması gerekir. Ancak eğitim alma faaliyeti kapsamında kurumlar arası anlaşmamız bulunmayan EÜB sahibi bir üniversiteye eğitim almak üzere başvuruda bulunabilmek için personel karşı üniversite ile ikili anlaşma yapmak zorundadır. Bu durumda, anlaşma yapılan kurum bilgilerinin ve hazırlanan ikili anlaşma ve Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasının başvuruda sunulması gerekmektedir.

6. Eğitim alma faaliyetinden faydalanmak isteyen personel, kendi bağlantıları ile bulduğu, alanı ile ilgili işletmelerde de bu faaliyetten yararlanabilir. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere yurtdışındaki bir işletmeye gidilmesi durumunda gönderen yükseköğretim kurumu ile işletme arasında kurumlar arası anlaşma yapılması zorunlu değildir.

Faaliyet İçin Gerekli Belgeler

1. Training Mobility Agreement: Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu ya da kuruluş tarafından kabul edilen bir hareketlilik anlaşması (mobility agreement) dır. (Hareketlilik anlaşması taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.)

2. Davet Mektubu

3. Görevlendirilme Yazısı: Personelin bağlı olduğu birimin görevlendirme yazısıdır. Davet mektubunuz geldiğinde, koordinatörlüğümüz bağlı olduğunuz birimden görevlendirilmenizi talep edecektir.

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Euro Hesabı Banka Cüzdan Fotokopisi: Halk Bankası Çorum Şubesi’nde kendi adınıza açtırdığınız vadesiz Euro hesabıdır.

6. Hibe Sözleşmesi: Banka Hesabı açıldıktan sonra ofis tarafından hazırlanacak sözleşmenin tarafınızdan imzalanması gerekmektedir.

7. Gidiş-Dönüş Bilet Fotokopisi

Faaliyet Bitiminde Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

1. Katılım Belgesi Aslı

2. Nihai Rapor Formu: Ofis tarafından e-mail adresinize gönderilecek olup, online doldurulması gereken bir ankettir.

3. Biniş Kartları

4. Pasaport giriş-çıkış mühürlerini olduğu sayfa fotokopisi.

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

119

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

Erasmus+ Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Binası Kat 1 19030 ÇORUM