Katılım Şartları

Personel Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları 

  • Hareketlilikten faydalanmak isteyen akademik personelin kurumumuzda tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş ve fiilen görev yapmakta olması gerekmektedir. Kadro şartı aranmaz, sözleşmeli akademik personel de Erasmus ders verme hareketliliği faaliyetinden yararlanabilir.

  • Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilecek olan EÜB sahibi kurum ile Hitit Üniversitesi arasında kurumlararası anlaşma olması gerekmektedir. İşletmeden personel davet edilebilmesi için kurumlararası anlaşmanın yapılmasına gerek olmamakla birlikte, hareketliliğin bir anlaşma kapsamında gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

  • İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek olan personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Serbest meslek sahibi kişilerin de ders vermek üzere davet edilebilmesi mümkün olabilmektedir. Bu faaliyet kapsamında yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan personel davet edilebilmesi için personel davet edilecek yükseköğretim kurumunun EÜB sahibi olmaması gerekmektedir. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumundan ancak akademik olmayan (ders verme yükümlülüğü bulunmayan) personel davet edilmesi mümkündür.
  • Ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere yurtdışındaki bir işletmeden personel davet edilmesi durumunda davet eden yükseköğretim kurumu ile işletme arasında kurumlar arası anlaşma yapılması zorunlu değildir.

 

 

ÖNEMLİ: Personel ders verme hareketliliğinde, ders verme hareketliliği anlaşmasında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının en az 8 saat ders verdiği açıkça görünmediği durumlarda faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

Ders Verme Hareketliliği 2 şekilde gerçekleştirilebilir:

  1. Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik personelin AB üye ülkelerinden birinde EÜB sahibi yükseköğretim kurumuna ders vermek üzere gitmesi,

  2. Yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, yükseköğretim kurumunda* ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta çalışan personelin Türkiye’de EÜB sahibi yükseköğretim kurumuna ders vermek üzere davet edilmesi,

 

Yükseköğretim kurumundan akademik personel davet edilebilmesi için personel davet edilecek yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmaması gerekmektedir. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumundan ancak akademik olmayan (ders verme yükümlülüğü bulunmayan) personel davet edilmesi mümkündür. Başka bir ifade ile, Avrupa’ da EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü bir personelin Türkiye’ye ders vermek üzere davet edilmesi uygun değildir. 

Erasmus+ Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Binası Kat 1 19030 ÇORUM