Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE (Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur).

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

·             EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az tam/yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,

·         Üniversitelerarası anlaşmanın olması.

Faaliyet İçin Gerekli Belgeler

1. Teaching Mobility Agreement: Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir hareketlilik anlaşması (mobility agreement) dır. (Hareketlilik anlaşması taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.)

2. Davet Mektubu: Karşı Üniversitenin ilgili biriminin Davet yazısıdır. En az 8 saat ders verilmelidir.)

3. Görevlendirilme Yazısı: Öğretim Üyesinin bağlı olduğu birimin görevlendirme yazısıdır. Davet mektubunuz geldiğinde, koordinatörlüğümüz bağlı olduğunuz birimden görevlendirilmenizi talep edecektir.

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Euro Hesabı Banka Cüzdan Fotokopisi: Halk Bankası Çorum Şubesi’nde kendi adınıza açtırdığınız vadesiz Euro hesabıdır.

6. Hibe Sözleşmesi: Banka Hesabı açıldıktan sonra ofis tarafından hazırlanacak sözleşmenin tarafınızdan imzalanması gerekmektedir.

7. Gidiş-Dönüş Bilet Fotokopisi

 

 

Faaliyet Bitiminde Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

1. Katılım Belgesi Aslı

2. Nihai Rapor Formu: Ofis tarafından e-mail adresinize gönderilecek olup, online doldurulması gereken bir ankettir.

3. Biniş Kartları

4. Pasaport giriş-çıkış mühürlerini olduğu sayfa fotokopisi.

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

119

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

Erasmus+ Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Binası Kat 1 19030 ÇORUM