Başvuru ve Değerlendirme

BAŞVURU VE KOŞULLARI

Başvurular her akademik yıl için alınmakta olup, başvuru tarihleri ilgili akademik yılın ilanında belirtilmektedir.

 1. Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün öğretim kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
 2. Akademik not ortalamasının ön lisans ve lisans için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora için 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
 3. Daha önce Erasmus staj hareketliliği hibesi almış öğrencilere tekrar Erasmus staj hibesi verilmeyecektir
 4. Son sınıflarında olup mezun durumuna gelen öğrenciler Erasmus staj faaliyetinden yararlanamazlar. Ancak stajın zorunlu olması durumunda zorunlu stajlarını yapmamış son sınıf öğrencileri, Erasmus kapsamında stajlarını gerçekleştirebilirler.
 5. İsteyen öğrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla birlikte genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçerler.

 

BAŞVURU BELGELERİ

 1. Davet Mektubu: Staj yapılmak istenen kurumdan alınan ve staj tarihlerini içeren kabul/davet mektubu.
 2. Başvuru Formu
 3. Transkript (Güncel Not Dökümü)
 4. Öğrenci Belgesi

 

DEĞERLENDİRME

 1. Başarı puanı;  Akademik Not Ortalaması (% 50) + Yabancı Dil Puanı (% 50) şeklinde hesaplanmaktadır.  
 2. Öğrencilerin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak gerçekleştirilir. 

 

HİBE

Seçilen öğrencilere, gidilen ülke grubuna göre değişen miktarlarda aylık hibe ödemesi yapılacaktır. Ülkelere göre hibe tutarları, Uygulama El Kitabı’nda belirtilmiştir. Kurumumuza tahsis edilen hibe miktarının, başvuruda bulunan tüm öğrenciler için yeterli olmaması durumunda isteyen öğrenciler, hibesiz statüde faaliyetten yararlanabilirler.

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400

Erasmus+ Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Binası Kat 1 19030 ÇORUM